NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://acc.fom.nl/nieuws/2017/02/17/zes-natuurkundigen-ontvangen-vici-beurzen-2/

Geprint op :
21 maart 2018
19:19:37

Hieronder vindt u de zes gehonoreerde natuurkunde-gerelateerde onderzoeksvoorstellen.
De volledige lijst met toekenningen en het persbericht is te vinden op de NWO-website.

Magnetische monopolen voor groene elektronica
Prof.dr.ir. A. (Alexander) Brinkman (m), UT – Natuurkunde
De elektrische lading van een elektron vormt de basis van elektronische toepassingen. In een nieuwe klasse van topologische materialen wordt voorspeld dat ook magnetische lading bestaat. Onderzoekers zullen deze zogenaamde magnetische monopolen proberen te detecteren en zodanig te controleren dat deze de basis kunnen vormen voor energiezuinige elektronica.

Sterk gebonden opto-elektronica (SCOPE)
Prof. dr. J. (Jaime) Gómez Rivas (m), DIFFER
Onderzoekers zullen een hybride toestand van licht en materie creëren die het transport van excitonen (gebonden toestanden van elektronen en elektron gaten) in materialen zal verbeteren. Het verbeteren van het ladingstransport in materialen is van groot belang voor opto-elektronicatoepassingen, zoals in zonnecellen, LED's, lasers en fotodetectoren.

Waar komen kosmische neutrino’s vandaan?
Dr. A.J. (Aart) Heijboer (m), Nikhef
Neutrino's zijn spookachtige elementaire deeltjes. Met een enorme neutrinodetector op de bodem van de Middellandse Zee, kunnen we neutrino's uit de kosmos meten. Daarmee zullen de spectaculaire astrofysische objecten waar de neutrino's vandaan komen beter begrepen kunnen worden. Daarnaast kunnen de mysterieuze eigenschappen van de neutrino’s zelf ontrafeld worden.

Donkere materie in de LHC
Dr. W.D. (Wouter) Hulsbergen (m), Nikhef
De beweging van sterren stelt wetenschappers voor een groot raadsel. Sterrenstelsels lijken omgeven door een wolk van 'donkere materie', die de sterren aantrekt, maar zich verder niet laat zien. In dit onderzoek gaan natuurkundigen op zoek naar deze onbekende materie in botsingen van de Large Hadron Collider op het CERN in Genève.

Koud opto-magnetisch schakelen aan het begin van een nieuw tijdperk
Dr. A.V. (Alexey) Kimel (m), RU –  Institute for Molecules and Materials
Elke magneet bestaat uit elementaire magneetjes die zijn gekoppeld via een wisselwerking – een van de sterkste quantumeffecten en de allersterkste kracht in magnetisme. Wij willen methoden ontwikkelen om de sterkte van deze kracht met licht te controleren en daarmee de snelst mogelijke en efficiëntste magnetische data opslag te realiseren.

Zoek de (anti)materie verschillen
Dr. N. (Niels) Tuning (m), Nikhef
Hoe 'voelen' quarks elkaar? De elementaire deeltjes 'voelen' elkaar door uitwisseling van krachtdeeltjes, of via het onlangs ontdekte higgsdeeltje. De quarks krijgen zo hun massa. Het higgsdeeltje zorgt er ook voor dat deeltjes en anti-deeltjes zich anders gedragen. Is dat de sleutel om de materie in het heelal te begrijpen?

34 uit 235
Dit jaar dienden 235 onderzoekers een vooraanvraag in voor een Vici, waarvan 138 onderzoekers hun voorstel verder hebben uitgewerkt. 60 onderzoekers mochten hun voorstel vervolgens mondeling komen toelichten voor een beoordelingscommissie. Op basis van internationale en nationale adviezen werden uiteindelijk 34 voorstellen voor honorering geselecteerd. Dit komt neer op een toekenningspercentage van 14,5%.

Statistieken
Van de 235 aanvragen zijn er 161 (69%) door mannen en 74 (31%) door vrouwen ingediend. In totaal kregen 12 vrouwelijke kandidaten van de 34 een beurs toegekend (35%). Dit komt neer op een honoreringspercentage voor vrouwelijke indieners van 16%, dat iets hoger ligt dan van de mannelijke indieners (14%).

Aanpassing toekenningsprocedure Vici
Met ingang van de eerstkomende Vici-ronde past NWO de inrichting van de beoordeling aan. In de rondes 2012 tot en met 2016 verliep de beoordeling van Vici-vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen grotendeels via drie 'domeinloketten' en was de laatste beoordelingsstap, de interviewfase, wetenschapsbreed ingericht. Met ingang van 2017 is de gehele procedure, inclusief de interviews, ingericht in vijf loketten: vier loketten corresponderen met de domeinen van het nieuwe NWO. Het vijfde loket is een domeinoverstijgend loket voor aanvragen die de grenzen van de NWO-domeinen overschrijden. De Vici-call 2017 is al open.

Vernieuwingsimpuls: over de Vici
De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De Vici-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden, tot drie jaar na promotie) en de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs, tot acht jaar na promotie).