FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://acc.fom.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/natuurkunde-projectruimte/

Geprint op :
18 januari 2018
10:55:32

##

Financieringsinstrumenten in het nieuwe NWO
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.
Lopende financieringsinstrumenten – zoals u deze kent van FOM - blijven ook in de eerste helft van 2017 onveranderd. NWO zal wijzigingen in de financieringsinstrumenten ten minste zes maanden van te voren aankondigen. 2017 geldt als overgangsjaar. Meer informatie.