FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://acc.fom.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/overige-subsidies/

Geprint op :
18 januari 2018
10:57:18

 • NWO stelt middelen beschikbaar voor natuurkundige samenwerkingsprojecten met het mkb binnen de Topsector HTSM.

  Lees verder
 • NWO neemt deel aan het QuantERA consortium om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van quantum wetenschap en technologie. De Call 2017 is nu geopend. NWO participeert in deze Joint Transnational Call met een bijdrage van 1 miljoen euro. Voor de Nederlandse deelname kan tot 250.000 euro aangevraagd worden per project. Naast de nationale bijdragen, draagt de Europese Commissie nog 50% extra bij van de daadwerkelijk ingezette middelen.

  Lees verder
 • Het LIFT-HTSM programma is een pilot subsidie-instrumenten ingezet door FOM voor de uitvoering van natuurkundig onderzoek samen met private partners.

  Lees verder
 • FOM, NWO (NIHC & MaGW) en ZonMW nemen deel aan het Flagship ERA-NET (FLAG-ERA II) om bij te dragen aan de constructie van de FET Flagships Graphene en Human Brain Project. Begin januari 2017 zal een tweede Call for Proposals gelanceerd worden om complementaire projecten te financieren. FOM participeert in deze Joint Transnational Call met een bijdrage voor Graphene Basic Research.

  Lees verder
 • FOM heeft het FOm/v-stimuleringsprogramma ingesteld om meer vrouwelijke wetenschappers te behouden voor de Nederlandse fysica.

  Lees verder
 • Het is mogelijk om subsidie bij de Stichting FOM aan te vragen voor het organiseren van evenementen, zoals congressen, symposia en workshops.

  Lees verder

##

Financieringsinstrumenten in het nieuwe NWO
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.
Lopende financieringsinstrumenten – zoals u deze kent van FOM - blijven ook in de eerste helft van 2017 onveranderd. NWO zal wijzigingen in de financieringsinstrumenten ten minste zes maanden van te voren aankondigen. 2017 geldt als overgangsjaar. Meer informatie.