FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://acc.fom.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/vrije-programmas/

Geprint op :
18 januari 2018
10:54:32

Financieringsinstrumenten in het nieuwe NWO
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.
Lopende financieringsinstrumenten – zoals u deze kent van FOM - blijven ook in de eerste helft van 2017 onveranderd. NWO zal wijzigingen in de financieringsinstrumenten ten minste zes maanden van te voren aankondigen. 2017 geldt als overgangsjaar. Meer informatie.

##

Over de Vrije FOM-programma's
In een Vrij FOM-programma bundelen de specialisten van de verschillende Nederlandse kennisinstellingen hun krachten op specifieke terreinen. De onderzoeksgroepen werken aan gebieden, waarop de Nederlandse natuurkunde internationaal uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en maatschappelijk belang duidelijk aanwezig is. De nieuwe onderzoeksprogramma's moeten leiden tot wezenlijk begrip van recent ontdekte verschijnselen en in sommige gevallen ook zicht bieden op nieuwe technologieën. FOM streeft met deze programma's twee doelen na: een zo hoog mogelijke kwaliteit van het natuurkundig onderzoek in Nederland plus focus op wetenschappelijke onderwerpen en bundeling van onderzoeksactiviteiten. Met de Vrije FOM-programma's voert FOM via haar subgebieden ook strategisch onderzoeksbeleid.
De Vrije FOM-programma's ontstaan op basis van ideeën van onderzoekers, die een aanvraag kunnen ontwikkelen en indienen. Alle programma-aanvragen staan met elkaar in onderlinge competitie. De programma's dienen een duidelijke doelstelling, focus, cohesie en meerwaarde (ten opzichte van afzonderlijke kleinschalige projecten) te hebben. Vanzelfsprekend moet de wetenschappelijke kwaliteit overtuigend zijn.

Call for proposals
De Call for proposals voor Vrije FOM-programma's bevat onder andere richtlijnen voor het indienen van aanvragen en informatie over de spelregels en de contouren van de wijze van beoordelen en selecteren. Deze is rechts bovenaan deze pagina te downloaden.
Voor elk van de zes subgebieden van de natuurkunde die FOM onderscheidt, is een focusnotitie opgesteld. Deze notities zijn  bronnen van inspiratie voor het nadenken over nieuwe programma's. Overigens zal FOM aanvragen voor nieuwe programma's, die niet binnen de genoemde foci liggen, niet bij voorbaat afwijzen. Bovenaan deze webpagina kunt u de meest recente focusnotities downloaden.