FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://acc.fom.nl/nwo-institutenorganisatie/over-nwo-i/

Geprint op :
24 oktober 2017
09:53:40

FOM --> NWO ≥ 2017
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.

##

Bij de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) vindt natuurkundig toponderzoek plaats aan:

Rond de 1.100 werknemers werken nauw samen met andere relevante disciplines. FOM bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel onderzoek, van nieuwsgierigheidsgedreven tot door toepassingen geïnspireerd onderzoek. In dat laatste ligt ook een belangrijke link naar het bedrijfsleven en maatschappelijke uitdagingen. FOM maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De huidige NWO-organisatie krijgt een nieuwe structuur en FOM zal in de nieuwe organisatie geïntegreerd worden. De Stichting FOM werd opgericht in 1946.

Financiën
De Stichting FOM besteedde in 2015 108 miljoen euro voor exploitatie en investeringen aan FOM-activiteiten. De baten hiervoor zijn in de eerste plaats afkomstig van het Gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO en het Algemeen Bestuur van NWO en verder ook van de Europese Unie, de overheid, en uit samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven.

Personeel en output
Het personeelsbestand was eind 2015 opgebouwd uit 64 vaste wetenschappelijke stafleden, 168 postdocs, 481 onderzoekers in opleiding (promovendi) en 349 technici en overige personeelsleden. De medewerkers produceerden in 2015 105 proefschriften, 1.187 wetenschappelijke (refereed) publicaties, 1.544 overige publicaties en 4 octrooien.