FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://acc.fom.nl/personeelsinformatie/algemene-informatie/

Geprint op :
24 oktober 2017
09:50:21

FOM --> NWO ≥ 2017
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.
Zodra de transitie een feit is wordt het FOM-bureau in drie delen gesplitst: een deel (granting) gaat naar het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), een deel naar het onderdeel Bedrijfsvoering van het nieuwe NWO, en het deel dat de instituten (AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef) en de universitaire werkgroepen ondersteunt wordt omgevormd tot de NWO-institutenorganisatie (NWO-I). De NWO-instituten NSCR, NIOZ, ASTRON, CWI en SRON fuseren per 1 januari 2018 met die Institutenorganisatie.

##

Hoe regel ik mijn personeelszaken?
De Centrale Personeelsdienst (CPD) is er voor al uw vragen rondom personeelszaken. Twijfelt u aan de juiste interpretatie van een regeling of mist u informatie neem dan contact op met de CPD. Dit geldt ook voor bijzondere omstandigheden waarin de regelingen niet voorzien. MyFOM-People is de portal waar u een aantal personeelszaken gemakkelijk digitaal kunt regelen en onder Formulieren vindt u bijvoorbeeld gespreksformulieren en formulieren om aanspraak te maken op een tegemoetkoming.

Wat is het laatste nieuws omtrent personeelszaken? 
Op de pagina's NieuwsPersoneelsnieuws NWO-institutenorganisatie en Centrale Ondernemingsraad (COR) is het laatste nieuws te lezen omtrent de actualiteiten die met uw inkomen en arbeidsvoorwaarden te maken hebben, de FOM-organisatie en de Centrale Ondernemingsraad (COR).

FOM heeft uiteraard zorgvuldig gekeken naar de inhoud van de informatie op de website. Toch kan FOM niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.