FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://acc.fom.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/gunstige-arbeidsvoorwaarden-vrouwen/

Geprint op :
18 januari 2018
10:57:33

In 2020 wil FOM zelf twintig procent vrouwen in dienst hebben in hogere functies. Daarom heeft FOM een aantal gunstige arbeidsvoorwaarden die moeten bijdragen aan het laten aansluiten van privé en werk. Zo heeft FOM goede faciliteiten als betaald en onbetaald ouderschapsverlof en wordt de mogelijkheid van parttime werk geboden. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een onderzoeker in opleiding kan onder omstandigheden worden verlengd, bijvoorbeeld bij zwangerschap, ouderschapsverlof of deeltijd werken. Verder kent FOM een regeling voor zorg- en calamiteitenverlof. Een specifieke regeling betreft de mogelijkheid van kinderopvang tijdens dienstreizen. Ook de algemene regelingen voor telewerken, de mogelijkheid om vakantiedagen te kopen en verkopen, en eventueel flexibele werktijden zijn een stimulans voor zowel vrouwen als mannen om hun privé en werkend leven zo goed mogelijk te combineren.