FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://acc.fom.nl/personeelsinformatie/myfom-people/

Geprint op :
18 januari 2018
10:54:00

MyFOM-People --> NWO-I People 
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.
MyFOM-People blijft beschikbaar na de transitie. De applicatie krijgt wel een nieuwe naam: NWO-I People. 

##

FOM-medewerkers krijgen bij indiensttreding een gebruikersnaam en wachtwoord. Gedurende hun dienstverband hebben zij toegang tot MyFOM-People. Ook na uitdiensttreding houden zij nog vijf jaar toegang tot een aantal relevante onderdelen.

Aanvragen of wijzigingen die een medewerker via MyFOM-People indient, komen bij de P&O-afdeling of reisfunctionaris terecht behorend bij de locatie waar de medewerker werkt en worden daar verwerkt. Medewerkers kunnen in de portal tevens zien welke aanvragen etc. zij eerder via de portal hebben ingediend. 

De portal bevat in de huidige versie de volgende functionaliteiten:
- wijzigen persoonlijke gegevens, zoals adresgegevens;
- inzien en afdrukken van salarisstroken en jaaropgaven;
- indienen AVOM-aanvragen, zoals het verkopen van vakantie-uren;
- aanmelden cursussen;
- doorgeven van verlof en inzien van geregistreerd verlof;
- aanvragen en declareren buitenlandse dienstreizen;
- indienen functionerings-/planning & evaluatieformulieren;
- aanvragen en declareren studies;
- doorgeven van promotiedatum en details nieuwe werkgever;
- declareren drukkosten proefschrift.

Vragen over het gebruik van de portal kunnen per e-mail gesteld worden aan myfom-people@fom.nl

Inloggen op MyFOM-People
Klik hier om in te loggen op MyFOM-People.