FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://acc.fom.nl/vacature/nwo-zoekt-directeur-bedrijfsvoering-financien/

Geprint op :
18 januari 2018
10:50:48

Plaats: Den Haag

Werk- en denkniveau: wo
Uren: 40
Uiterste reactiedatum: 5 maart 2017
Vacaturenummer: 2860

 

Als directeur Bedrijfsvoering en Financiën bent u verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de bedrijfsvoering binnen de geldende wettelijke, beleids- en financiële kaders. U draagt zorg voor relevante sturings- en verantwoordingsinformatie voor de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Raad van Advies domeinbesturen, en externe (‘opdracht gevende’) financiers. U adviseert  de Raad van Bestuur, de domeinendirecteuren en de directeur Institutenorganisatie. Binnen NWO bent u verantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen de bedrijfsvoering afdelingen en tussen de bedrijfsvoering en de domeinen en de NWO institutenorganisatie.
In uw rol als directeur Bedrijfsvoering en Financiën rapporteert u aan de portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën, tevens lid Raad van Bestuur. U geeft leiding aan het hoofd Financiën, hoofd Communicatie, hoofd Informatievoorziening en Automatisering, hoofd Juridische Zaken, hoofd Facilitair, hoofd Personeel en Organisatie en de Inkoopcoördinator. U bent lid van het NWO Directeurenteam.

De werkzaamheden omvatten:

 • richtinggevend adviseren van de Raad van bestuur over de integrale inrichting van de bedrijfsvoering;
 • binnen de NWO brede strategische uitgangspunten ontwikkelen van een strategie en strategisch beleid voor de integrale bedrijfsvoering en eindverantwoordelijk zijn voor de uitvoering en evaluatie hiervan;
 • vanuit het integrale bedrijfsvoeringterrein leveren van een structurele bijdrage aan de strategische visie en strategie van NWO;
 • (kosten)effectieve en professionele bedrijfsvoering;
 • leidinggeven aan de hoofden van de bedrijfsvoering afdelingen;
 • coördineren van het onderlinge samenspel tussen de verschillende vakinhoudelijke disciplines binnen de bedrijfsvoering en tevens zorgdragen voor de verbinding van de bedrijfsvoering met de domeinen en de NWO institutenorganisatie (één NWO);
 • opstellen van kaders voor de beheersprocessen op het gebied van financiën, personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering, communicatie, juridisch, facilitair en inkoop;
  leidinggeven aan complexe, organisatie brede projecten die geïnitieerd worden vanuit de bedrijfsvoering;
 • signaleren van relevante ontwikkelingen die het werkterrein raken, zowel in- als extern en daar adequaat op inspelen;
 • opbouwen en onderhouden van een relevant strategisch netwerk, waarbij onder meer sprake is van het met ruim mandaat voeren van onderhandelingen en innemen van bindende standpunten c.q. maken van bindende afspraken;
 • vormgeven van een lerende organisatie en organisatie ontwikkeling.

De medewerker die wij zoeken heeft:
U stimuleert de talentontwikkeling van uw medewerkers en zorgt voor een inspirerende en motiverende werksfeer. U bent een sterke netwerker en actief verbinder, zowel horizontaal als verticaal. U hebt daarbij oog voor het belang van de wetenschap als geheel en zoekt waar dat mogelijk en wenselijk is, samenwerking met andere domeinen en collega’s. Wij verwachten dat u:

 • academisch werk- en denkniveau heeft;
 • kennis van en ervaring met het brede terrein van de bedrijfsvoering;
 • relevante managementervaring heeft in een complexe organisatie, bij voorkeur in de wereld van de wetenschap;
 • transparante, open en coachende leiderschapskwaliteiten heeft;
 • ervaring heeft met het opstellen en implementeren van strategisch beleid;
 • uitstekende communicatievaardigheden heeft.

De organisatie van NWO maakt een ingrijpende transitie door. Doel is de slagkracht, toegankelijkheid en transparantie van de organisatie te vergroten om zo beter te kunnen bijdragen aan de wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen.

Meer informatie
De directeur Bedrijfsvoering en Financiën komt voor onbepaalde tijd in dienst van NWO, eventueel na een proefperiode. In het kader van een flexibele organisatie met aandacht voor talentontwikkeling en mobiliteit is de aanstelling als directeur Bedrijfsvoering en Financiën gebonden aan een maximumtermijn. Deze termijn is in principe ten hoogste tweemaal vijf jaar (met een evaluatiemoment aan het eind van de eerste termijn).

Wij bieden
De functie van directeur Bedrijfsvoering en Financiën is een voltijds functie;
uitgangspunt is inschaling in schaal 16/17 van de Cao-Onderzoekinstellingen;
het arbeidsvoorwaardenarrangement wordt vormgegeven in overeenstemming met de Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) en afgestemd op de zwaarte van de functie.
Belangstellenden kunnen hun interesse uiterlijk 5 maart kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen. Voor inhoudelijke informatie kunnen geïnteresseerden bellen met de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, drs. C.E. Visser, lid Raad van Bestuur, portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën op 070-3494026.

Solliciteren via deze link.