FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://acc.fom.nl/vacature/towards-biosolar-cells-pilot-kunstmatige-fotosynthese/

Geprint op :
18 januari 2018
10:57:39

Functiebeschrijving
Kunstmatige fotosynthese is een technologie om met energie uit zonlicht direct brandstof te produceren, naar analogie van de natuurlijke fotosynthese. Om kunstmatige fotosynthese vanuit het laboratorium naar de praktijk te brengen wordt in samenwerking met het bedrijf Hydron Energy een fotoreactorsysteem ontwikkeld in vervolg op een exploratiefase waarbij een eerste reactor gebouwd is in samenwerking met leerlingen van de Leidse Instrumentmakersschool. Om lichtgevoelige materialen, membranen en katalysatoren uit het fundamentele NWO-I onderzoeksprogramma 'Towards BioSolar Cells' in de nieuwe reactor te testen zoeken we een enthousiaste technicus (m/v) op hbo-niveau. Doel van het project is om eisen met betrekking tot energieverbruik, duurzaamheid, slijtage, materialengebruik, kosten en rendement aan te scherpen en vast te stellen welk praktijkgericht onderzoek nodig is om de pilot schaal van 100 m2 te bereiken. De verschillende componenten zullen worden ingebed in gelaagde membranen, en getest zal worden welke membranen hiervoor het meest geschikt zijn als alternatief voor het dure Nafion, zoals een all-carbon alkali membraan, en hoe de weerstandsverliezen door bellenvorming beperkt kunnen worden. Het reactorsysteem is opgebouwd uit compartimenten en kan behalve voor de concentratie van energie uit licht naar waterstof onder hogere druk worden uitgebreid met extra modules voor de concentratie en conversie naar koolstofhoudende produkten, die in huis gebouwd kunnen worden. De succesvolle kandidaat zal vanuit standplaats Leiden materialen vanuit het landelijke BioSolar Cells programma uit onder meer Groningen, Enschede, Eindhoven en Delft verzamelen voor de praktijkproeven en zal regelmatig afreizen naar andere instellingen om een brugfunctie te vervullen tussen de locale onderzoeksactiviteiten en de pilotopstelling. In Leiden zal worden samengewerkt met promovendi om in de computer een uitgewerkt model te simuleren van een systeem voor kunstmatige fotosynthese dat met responsive matrices in membranen brandstof genereert met zeventig procent chemische opbrengst uit water en CO2 als ruwe uitgangstoffen. Het project wordt mede ondersteund door de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland en zal succesvol worden afgerond met een plan van aanpak voor de verdere ontwikkeling van een pilot opstelling op locatie waarmee een kleine company fleet van de universiteit van brandstof kan worden voorzien.

Locatie
Het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek (LIC) richt zich op uitdagend onderzoek en onderwijs in de profileringsgebieden 'Chemische Biologie' en 'Duurzame Energie' en wil staan voor een klimaat waarin wetenschappelijke kwaliteit, vrijheid en fundamenteel-nieuwsgierigheid gedreven onderzoek centraal staan, en waarin de profileringsthema’s en de nadruk op fundamenteel onderzoek hecht vervlochten zijn met de kwaliteit en het internationale academische niveau van haar onderwijs. Op de haar gekozen onderzoekthema's wil het LIC haar wetenschappelijk internationaal leidende positie consolideren en uitbouwen, met een sterke uitgangspositie in het aangaan van nationale en internationale samenwerkingen. Onlangs is het LIC verhuisd naar de nieuwe beta-campus van de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen met uitstekende werkplaats faciliteiten voor de prototyping van complexe instrumentatie. De groep verricht onderzoek naar fotosynthese en artificiële fotosynthese met Magic Angle Spinning NMR en computersimulaties van quantum coherente conversieprocessen in en op membranen, en de vertaalslag hiervan naar de praktijk in samenwerking met instrumentmakers.

Functie-eisen
Opleiding op hbo-niveau (m/v). Ervaring met ontwikkeling, bijvoorbeeld met (vaste-stof) membraansystemen, optische cellen, nanotechnologie etc. strekt tot aanbeveling.
Netwerker, gestructureerd, initiatiefrijk, overtuigingskracht en daadkracht.

Arbeidsvoorwaarden
Indiensttreding bij de Stichting NWO-I vindt plaats voor een periode van 18 maanden. Het salaris voor deze positie bedraagt, afhankelijk van uw opleiding en ervaring, bij een fulltime aanstelling maximaal 46.600 euro bruto per jaar, conform de Cao-Onderzoekinstellingen.
De arbeidsvoorwaarden van de Stichting NWO-I zijn geregeld in de Cao-Onderzoekinstellingen. De NWO-I-sollicitatiecode is van toepassing op deze vacature.

Contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met prof.dr. H.J.M. de Groot, LIC, Universiteit Leiden, (071) 527 45 07/45 39 of  M. Flinkenflögel, MSc (technologie transfer), (071) 527 63 14.
Website

Solliciteren
U kunt gebruik maken van onderstaand sollicitatieformulier.
Gelieve bij uw sollicitatie uw cv en twee referenties bij te voegen.

Sluitingstijd
1 april 2017.

Contactgegevens

manvrouw

Bijlagen

Overige bijlagen (indien gevraagd in de vacature)

De bijlagen dienen in doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, jpg, jpeg aangeleverd te worden.
Uploaden max. 3 MB mogelijk.

Hoe heeft u de vacature gevonden?

Gelieve dit veld leeg te laten.